Pallas67 Ultra Meerdaagse GRONINGEN

[English version below]

Een meerdaagse loop van 5 aaneengesloten dagen door het prachtige Groningen en Drenthe. We lopen 3 t/m 7 mei 2023 vanuit de stad Groningen zo’n 50 à 60 km per dag in verschillende richtingen, met één extra lange koninginnenrit van 65-70 km. De tocht heeft geen wedstrijdkarakter, iedereen die de 5 dagen uitloopt is winnaar. Wel zullen dagelijks de finishtijden genoteerd worden. De route gaat zoveel mogelijk over fietspaden en wandelpaden. Er kunnen 25 mensen meedoen aan deze meerdaagse. Losse dagen kunnen lopers aanhaken die graag kennismaken met een meerdaagse ultraloop. De routes zijn niet uitgepijld, maar worden gelopen op GPS. Wel zullen er verzorgingsposten onderweg zijn.

Heb je interesse, neem dan contact op. Ook zijn we op zoek naar dag coördinatoren, die tijdens de meerdaagse het overzicht bewaren zodat het de lopers aan niets ontbreekt.

Het voorlopige programma (route versie: 1.0):
Dag 1 – 51 km – Onlandenhttps://afstandmeten.nl/index.php?id=3366753
Zuidwesten van Groningen liggen de onlanden en het leekstermeer gebied. moerasvogels en uitkijktoren. Lopend vanuit de binnenstad door het stadspark, langs bruilingeweer, een volkstuincomplex met permanente bewoning en mooie maar volgens sommige illegale bouw naar de onlanden 3.500 aaneengesloten voetbalvelden natuurgebied. Otter, zilverreiger, koekoek, baardmannetje en roerdomp. Rond het Leekstermeer via de buitenwijken van Roden, door Peize naar Eelde en weer terug naar stad. Net als de andere dagen gaan de routes veel door groene gebieden maar grotendeels op verharde paden.

Dag 2 – Zuidlaardermeer – 53 kmhttps://afstandmeten.nl/index.php?id=3364668
Langs het oude Winschoterdiep de stad uit, via de kropswolderbuitenpolder tot aan het Zuidlaardermeer. Daarna door het Roegwold, oude natuur gecombineerd met nieuwe natuur, via Engel- en middelbert terug naar het hostel.

Dag 3 – Noordpolderzijl – 66 kmhttps://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3366041
Bij de Tour de France zou dit de koninginnenrit zijn. Echter hier geen bergen maar vlak en weids Gronings landschap. De route gaat wel recht omhoog naar het Noorden. Door Winsum en Warffum, de Waddenzee aantikken en weer omgekeerd langs Onderdendam en Bedum terug naar stad.

Dag 4 – Stad – 51 kmhttps://afstandmeten.nl/index.php?id=3368225
Rond de stad liggen mooie natuurgebieden, maar de stad heeft zelf ook genoeg te bieden. Groene stroken wisselen elkaar deze dag af met de levendigheid en architectuur van de stad en ommelanden.

Dag 5 – Zuiden – 51 km https://afstandmeten.nl/index.php?id=3365283
Vanuit Groningen naar het zuiden langs het Hoornse meer, zomers de recreatieplas van de stad. Dan via de verschillende bossen die ten zuiden van de stad liggen voor de laatste keer terug naar Groningen.

Voor extra informatie of een inschrijfformulier, laat een bericht achter:


[English]
A multi-day course of 5 consecutive days through beautiful Groningen and Drenthe. From 3 to 7 May 2023, we will run from the city of Groningen about 50 to 60 km a day in different directions, with one extra long stage of 65-70 km. The tour has no competition character, everyone who completes the 5 days is the winner. However, the finish times will be noted daily. The route goes as much as possible on cycle paths and hiking trails. 25 people can participate in this multi-day event. Single days can be participated by runners who would like to get acquainted with a multi-day ultra run.

If you are interested, please get in touch. We are also looking for day coordinators, who keep an overview during the multi-day events so that the runners have everything they need.

The preliminary program (route version: 0.5 beta):
Day 1 – 51 km – Onlanden https://afstandmeten.nl/index.php?id=3366753
Southwest of Groningen are the onlanden and the Leek lake area. marsh birds and watchtower. Walking from the city center through the city park, past Bruilingeweer, an allotment garden complex with permanent residence and beautiful but according to some illegal construction to the onlanden 3,500 contiguous football fields nature reserve. Otter, egret, cuckoo, bearded male and bittern. Via Peize and Rodenwolde around the Leekstermeer back to Groningen.

Day 2 – Zuidlaardermeer – 53 km https://afstandmeten.nl/index.php?id=3364668
A tour around the Zuidlaardermeer via Haren and Onnen. Also through the Roegwold, old nature combined with new nature

Day 3 – Noordpolderzijl – 66 km https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3366041
At the Tour de France this would be the queen stage. However, no mountains here, but a flat and wide Groningen landscape. The route goes straight up to the North. Tap the Wadden Sea through Bedum, Stitswerd and Usquert and back to the city via Onderdendam.

Day 4 – City – 51 km https://afstandmeten.nl/index.php?id=3368225
There are beautiful nature reserves around the city, but the city itself also has plenty to offer. Green strips alternate this day with the liveliness and architecture of the city.

Day 5 – South – 51 km
https://afstandmeten.nl/index.php?id=3365283
From Groningen via ‘the fork’ to Haren. Through Noorlaarderbos to Zuidlaren. Then ‘fifty acres’ and Drentsche Aa and back to Groningen along the pss pss Hoornscheplas.

For extra information, please leave a message